Skip to main content
 zaterdag, 1. augustus 2020
 Lierweg 34A, 2678 CW De Lier

De invulling van de Technische Dag was nog even een uitdaging. Inmiddels is een mooie invulling gevonden met op 1 augustus a.s. een bezoek aan Joop Stolze Classic Cars, Lierweg 34A, 2678 CW De Lier (https://www.stolzeclassiccars.nl).

De deelname is GRATIS, maar alleen na aanmelding via de link op deze pagina. Graag aangeven met hoeveel personen je komt, want maximaal één introducé kan worden meegebracht. De aanmeldingstermijn sluit 1 juli a.s. 23:59 uur.

Wilt u bij nader inzien de inschrijving annuleren, dan graag een bericht naar evenementen@porscheclub928.nl sturen.

Het voorlopige programma bij Joop Stolze Classic Cars is:

Het voorlopige programma is:
11:30 uur: ontvangst met koffie, welkomstwoord door de club;
12:00 uur: lunch;
12:30 uur: start presentatie met aansluitend rondleiding;
14:30 uur: afsluiting met drankje;
16:00 uur: sluiting (tot deze tijd kan al het moois nog eens worden bewonderd).

Onder voorbehoud van corona-maatregelen
Doorgang van dit evenement is onder voorbehoud van de dan geldende landelijke en plaatselijke corona-maatregelen. Aanpassing van deze maatregelen kunnen wijzigingen in dit evenement tot gevolg hebben. Volg daarvoor de berichtgeving op deze website en de nieuwsbrieven.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de commissaris evenementen.

DISCLAIMER
De Porsche Club 928 Nederland is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook veroorzaakt, die ontstaat door deelname aan een evenement. De deelnemer dient afdoende te zijn verzekerd tegen het risico van enige schade.